ولی به نفعمونه اگه حواسمون بیشتر بهش باشه :)

.

.

.

.

.

-› #مرگ

-› #dead