هیچ‌ وقت نزارید گستره‌ی ارتباطاتتون شما رو برسونه ب جایی ک برای اشتباه نکردناشون بخاید ممنونشون باشید

اگه رسیدید یعنی بد چیدید پازلتونو

.

.

‌.

.

.

.

-› خواستم بگم ممنون که دروغ نمیگی

-› دیدم کیا گرفتن دور و برمو!