درسته که بالاخره وقتی مجبور باشیم میسازیم

تفاوت اینجاست که برای رسیدن به اون بالاخره چقدر بقیه و خودمونو اذیت میکنیم

.

.

.

.

.

.

.

-› بعضی وقتا خیلی ناراحت میشم از فاصله‌ی بین چیزی که هستم با چیزی که میخواستم باشم 

-› اگه اذیت شدنش خیلی بیشتر باشه اما رسیدن بهش مقدوره 

-› با ثبات تر هم

-› با ارزش تر هم :)