- تو فقط وانمود میکنی که دوستم داری

+ من حتی وانمود هم نکردم!

.

.

.

.

.

.

.

-› ب بعدی مربوط نی 

-› خدایا منو بکش :|||