دلم برا این استادمون تنگ میشه :(((

.

.

.

.

.

.

-› آخه چقد با اخلاقه

-› چقد خوش قلبه :)